Rukrogens Xsina (kaldes Fina) er flyttet hjemmefra til Uffe og Jette i Allerød.